Openingstijden & Contact

PEDIVITAAL

MEDISCH PEDICURE PRAKTIJK

BATAU NOORD - NIEUWEGEIN

Medisch Pedicure Praktijk PediVitaal

Ingelandsweide 33

3437 CC  Nieuwegein


Telefoon: 06-16 41 75 16

Email: pedivitaal@gmail.com


KvK: 63971127

BTW-nummer: NL211991235B01

NL46 INGB 0006 9266 41


Lid Provoet: 315053

AGB: 96100275

AGB PediVitaal: 96062384OPENINGSTIJDEN


MA t/m VR:   09:00 - 14:00       


Behandeling alleen op afspraak.

Wijzigingen of annuleringen 24 uur van te voren doorgeven, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.


Geen dieren toegestaan in de praktijk, tenzij een blindengeleidehond u begeleidt.

Er wordt 1 te behandelen persoon per keer toegelaten in de praktijk i.v.m. geen wachtruimte.


PRAKTIJK GESLOTEN:


19/4 t/m 5/5

17/5

29/5 t/m 2/6

5/6

10/6

19/7CONTACTFORMULIER

 
 
 
 

PRIVACY VERKLARING


Medisch Pedicure Praktijk PediVitaal, gevestigd aan de Ingelandsweide 33, 3437 CC  Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Medisch Pedicure Praktijk PediVitaal

Ingelandsweide 33

3437 CC  Nieuwegein

Telefoonnummer: +31-616417516

Email: pedivitaal@gmail.com

Www.pedivitaal.nl


DagmarJongerius - Macek is de eigenaar van en medisch pedicure bij PediVitaal. Zij is te bereiken via pedivitaal@gmail.com .


Persoonsgegevens:


PediVitaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:


⦁Naam: Voornaam, achternaam en geslacht. Indien nodig ook een contactpersoon. 

⦁Datum van 1e behandeling

⦁Adres: postcode en woonplaats

⦁Telefoonnummer

⦁Medicijngebruik (antistollingsmiddelen), klachten, ziektebeeld (operaties, hart-/vaatziekten, reuma, diabetes, chemotherapie), bevindingen aan de voeten en nagels.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:


Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder dan 16 is. Er wordt ouders aangeraden dan ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via pedivitaal@gmail.com of persoonlijk, dan verwijder ik deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:


PediVitaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het voeren van benodigde administratie

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Het veilig uitvoeren van een behandeling


Geautomatiseerde besluitvorming:


PediVitaal maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen en uw gegevens worden  niet digitaal opgeslagen. Dit voorkomt dat deze informatie in handen van derden komt via de computer en onveilig internetgebruik.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:


PediVitaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw gegevens worden bewaard zolang u klant bent.


Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de onderstaande gegevens:

Persoonsgegevens/geslacht                                                  zolang u klant blijft

Adres                                                                                      zolang u klant blijft         

Telefoonnummer                                                                    zolang u klant blijft       

Klachtenbeeld, ziektebeeld, medicijngebruikt, enz.               zolang u klant blijft

Dit alles om de juiste clientenadministratie te kunnen voeren.


Delen van persoonsgegevens met derden:


PediVitaal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:


PediVitaal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen d.m.v. dit aan te geven bij PediVitaal. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mijn praktijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een klantenbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.


Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar pedivitaal@gmail.com of dien deze persoonlijk in. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. PediVitaal zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

PediVitaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe ik persoonsgegevens beveilig:


PediVitaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via pedivitaal@gmail.com of persoonlijk. PediVitaal heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: de klantenkaart is opgeslagen in een afgesloten kaartenbak in een kast in een afgesloten ruimte.


Copyright @ All Rights Reserved